Zásady ochrany osobních údajů

Čtěte, jak nakládáme s vašimi údaji podle Obecného nařízení o ochraně osobních

údajů (GDPR).

Kdo údaje sbírá

Vaše osobní údaje sbírá (dále jen: “Správce”):

• Milan Zelinka

• IČO: 01517309

• Sídlo: Dlouhá 115, Hrabětice 671 68

• Kontaktní e-mail: info@altlovers.cz

Kde údaje sbíráme

Osobní údaje sbíráme na našich stránkách a internetových obchodech

www.altlovers.cz

Jaké údaje sbíráme

Sbíráme následující osobní údaje:

• V kontaktních formulářích, které jsou na našich stránkách zpracováváme

tyto údaje: jméno a e-mailovou adresu nebo telefonní číslo. V případě zájmu

o práci také životopis uchazeče.

• Poptávka/objednávka v našich internetových obchodech: jméno, e-mail,

fakturační adresu, doručovací adresu, případně název firmy, IČO a DIČ.

• Pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání

obchodních sdělení a newsletterů): e-mailovou adresu.

Důvod a účel sběru údajů

• Kontaktní formulář: veškeré údaje včetně životopisu jsou zpracovány na

základě přípravy a plnění smlouvy. Bez těchto informací bychom vám nemohli

odpovědět, popřípadě vás zařadit do výběrového řízení.

• Poptávka/objednávka: na základě plnění smlouvy a zákonné povinnosti,

abychom mohli správně vyřídit vaši poptávku/objednávku a mohli řádně

vystavit a archivovat daňové doklady.

• Pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání

obchodních sdělení a newsletterů): na základě vašeho souhlasu.

Jak dlouho údaje uchováváme

• Kontaktní formulář: maximálně po dobu 1 roku.

• Zájemce o pracovní pozici: maximálně po dobu 3 let.

• Poptávka: po dobu 1 roku.

• Objednávka: po dobu stanovenou zákonem.

• Pro účely poskytování přímého marketingu: po dobu 5 let, nebo než se

odhlásíte.

Kdo osobní údaje zpracovává

Zpracovatelem těchto údajů je:

• Milan Zelinka, IČO: 01517309, Hrabětice 115, Hrabětice 671

68, info@altlovers.cz

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo

mezinárodní organizaci.

Soubory cookie

Při procházení webových stránek se zaznamenává vaše IP adresa, jak dlouho se na

stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření

návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako

oprávněný zájem správce pro zlepšování služeb svým návštěvníkům.

Používání souborů cookie můžete ve svém prohlížeči zakázat.

Na co máte právo

• Dotázat se nás, jaké údaje zpracováváme, za jakým účelem, v jakém rozsahu,

jak dlouho a kdo k nim má přístup.

• Můžete požádat o opravu, nebo výmaz těchto údajů.

• Můžete požádat o ukončení zasílání newsletterů. Sami se pak můžete kdykoliv

odhlásit v zápatí jakéhokoli e-mailu.

Kam se můžete obrátit

Pokud si myslíte, že vaše údaje zpracováváme v rozporu s příslušnými právními

předpisy, kontaktujte nás.

Pokud nebudete s řešením vaší stížnosti spokojeni, můžete podat stížnost na Úřad

pro ochranu osobních údajů.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 24.5.2018.